Kako igrati Ludnicu na tribinama?

Ludnica na tribinama je prvenstveno igra kombinatorike čija scena je smještena u košarkaškoj dvorani. Iako je prva asocijacija igre na košarku i sport, činjenica je da igra nije sportska. Igrači ne igraju utakmicu nego kombiniraju (razmještaju) navijače na tribini kako bi postigli što povoljniji raspored navijača s obzirom na njihove karakteristike i želje. U ovoj igri je najvažnija kombinatorika, mogućnost sagledavanja šire slike i taktika.

Igru može igrati 1-4 igrača, a u ovisnosti o broju igrača, igra u prosjeku traje 30 – 60 minuta.

Sadržaj

Postavljanje igre

Postavite centralnu ploču na sredinu stola.

Svakom igraču dajte jednu tribinu (igrači izabiru boju s kojom žele igrati) i odaberite jedmog igrača koji će biti moderator igre.

Uzmite kartice navijača i dobro ih promiješajte.

Svakom igraču dodijelite 5 kartica navijača.

Ostatak kartica podijelite na dva jednaka dijela,

i stavite ih na centralnu ploču, licem prema dolje, na mjesta predviđena za talone.

Sa vrha talona uzmite kartice i stavite ih na pripadajuće ulaze.

Uzmite kartice sporednih zadataka i dobro ih promiješajte.

Uzmite tri kartice s vrha i postavite ih na centralnu ploču, licem prema gore, na za to predviđena mjesta.

Ostatak kartica smjestite pokraj centralne ploče okrenute licem prema dolje.

Uzmite kartice događaja i dobro ih promiješajte.

Stavite ih pokraj centralne ploče okrenute licem prema dolje.

Uzmite kartice zadataka i dobro ih promiješajte.

Svakom igraču dodijelite 2 kartice zadatka.

Ostatak kartica smjestite pokraj centralne ploče okrenute licem prema dolje.

Igrači odabiru jedan od dva dobivena zadatka koji zadržavaju.

Drugu karticu zadatka igrači odlažu u kutiju.

Uzmite kartice omiljenog tipa navijača i dobro ih promiješajte.

Svakom igraču dodijelite 1 karticu omiljenog tipa navijača.

Ostatak kartica odložite u kutiju.

Svakom igraču dodijelite 1 karticu kratkog pregleda igre.

Svakom igraču dodijelite 2 žetona za zamjenu iz ruke…

…i 1 žeton za zamjenu s tribine.

Stavite žetone za označavanje ispunjenosti uvjeta pokraj centralne ploče.

Postavite žetone za bodovanje igrača na polje start na centralnoj ploči.

Postavljanje igre je završeno!

Igranje igre

Igra se igra tijekom više krugova u kojima igrači raspoređuju navijače na tribini na način da vode brigu o zadovoljstvu svakog navijača. Zadovoljstvo navijača je uvjetovano njegovim željama navedenim na kartici navijača. Zadovoljni navijači donose bodove i podižu atmosferu na utakmici.

Većinom se želje navijača odnose na navijače koji sjede pokraj njih (lijevo, desno, iza i ispred), ali dio navijača ima želje koje se odnose na cijeli red u kojem oni sjede ili čak na cijelu tribinu.

Igra završava kada jedan igrač potpuno popuni tribinu s navijačima. Tada se pristupa bodovanju i igrač koji ima najviše bodova je pobjednik.

VAŽNO: Jednom kada se navijač smjesti na tribinu više ga nije moguće premještati osim ako to ne traži kartica događaja ili ako se ne iskoristi žeton za zamjenu navijača.

Početni krug

Odaberite 3 navijača iz početnog seta koji imate u ruci (5 kartica navijača) i smjestite ih na tribinu gdje želite imajući na umu da se nijedan od ova tri navijača ne smiju dodirivati, čak niti dijagonalno. Svaki navijač mora sjediti samostalno.

Ukoliko se u ovom početnom krugu, posebni navijač (označen peharom) smjesti na posebno mjesto (također označeno peharom) nema izvlačenja kartica događaja.

Kada svi igrači smjeste svoje inicijalne navijače, završava početni krug. U ovom trenutku svaki igrač u ruci ima dvije kartice navijača koje prenosi u sljedeći krug.

Ovaj početni krug se može odigrati istovremeno od strane svih igrača.

Ostali krugovi

Uzmite u ruku jednog navijača s jednog od dva pripadajuća ulaza ili s vrha pripadajućeg talona. Igrači koji igraju s tribinama A i B koriste gornji red na centralnoj ploči.

Igrači koji igraju s tribinama C i D koriste donji red na centralnoj ploči.

Ukoliko ste uzeli navijača s ulaza, na prazno mjesto stavite prvog navijača s pripadajućeg talona okrenutog licem prema gore.

Stavite jednog od tri navijača koje imate u ruci na tribinu. Ovdje više nema nikakvih ograničenja po pitanju smještaja.

Ukoliko ste stavili posebnog navijača na posebno mjesto na tribini (pehari!) izvlačite karticu događaja i postupate prema njoj.

Ukoliko ste ispunili jedan ili više sporednih zadataka (otvorene kartice na centralnoj ploči) uzmite ih i stavite ispred svoje tribine.

Na prazno mjesto stavite prvu karticu s talona sporednih zadataka (nalaze se pokraj centralne ploče) okrenute licem prema gore.

Ukoliko želite iskoristiti žeton za zamjenu navijača, odložite žeton u kutiju, uzmite navijača kojeg želite, a na njegovo mjesto stavite svog navijača kojeg ste zamijenili.

Ukoliko želite označiti karticu navijača da je uvjet ispunjen ili da nije ispunjen, uzmite žeton za označavanjeispunjenosti i smjestite ga na željenu karticu.

Završni krug

Kada jedan igrač popuni cijelu tribinu s navijačima, on time pokreće završni krug. Nakon njega, svi igrači odigravaju svoj krug do igrača koji je započeo igru. Time će svi igrači odigrati isti broj krugova. Potom se pristupa bodovanju.

Bodovanje

Bodovanje se vrši posebno za svakog igrača, počevši od igrača koji je započeo igru. Bodovi se dobivaju na sljedeće načine:

  1. Kartice navijača na tribini – Igrač prolazi jednog po jednog navijača i utvrđuje jeli ispunjen njegov uvjet. Ako jeste, administrator bilježi bodove na prostoru za bodovanje žetonom tog igrača. Napomena: VIP loža donosi duple bodove!
  2. Kartice sporednih zadataka – Ukoliko je igrač tijekom igre prikupio kartice sporednih zadataka, bodovi na njima se pridodaju bodovnoj skali igrača.
  3. Kartica omiljenog tipa navijača – Igrač okreće svoju karticu omiljenog tipa navijača i za svakog takvog navijača na tribini dobija 1 bod. Ako je takvom navijaču ispunjen njegov uvjet on dobiva jedan dodatan bod.
  4. Kartica zadatka – Igrač okreće svoju karticu zadatka (ili više njih ukoliko ih ima) te se utvrđuje jeli zadatak ispunjen. Ako jeste, igraču se dodaju bodovi s kartice zadatka.

Kada broj bodova na prostoru za bodovanje dođe do 50, žeton za bodovanje se okreće na drugu stranu (na lopti se vidi 50+) te se bodovanje nastavlja od početka skale.

Pobjednik je igrač koji ima najviše bodova. U slučaju da 2 ili više igrača imaju isti broj bodova, pobjednik je igrač koji ima više zadovoljnih navijača kategorije ***. Ako igrači imaju isti broj zadovoljnih navijača kategorije ***, pobjednik je igrač koji ima više zadovoljnih navijača kategorije **.

bottom waves